IT- supportelever hjälper till att skapa en tryggare nätvardag

Hagaskolan arbetar förebyggande kring värdegrund på många olika sätt, precis som alla skolor i Vallentuna gör. Förra året startade vi upp ett samarbete med Prinsparets Stiftelse, där vi använder det webbaserade värdegrundsmaterialet Lajka. I år har vi utökat med vår nybildade grupp IT-supportelever, som är en förlängd arm till IKT-gruppen (IKT-Informations- och kommunikationsteknologi). Tanken är att de ska hjälpa oss att sprida Hagaskolans netikett, vett och etikett på nätet, men även hjälpa till med en del teknik.

Nu i höst startade Hagaskolan upp flera olika projektgrupper, en av dessa var IT-supportelevgruppen, där elever från årskurs 7-9 träffas en gång i veckan och diskuterar och arbetar med olika frågor kring värdegrund och teknik. Störst fokus har legat på värdegrund, där diskussioner utgått från skolans netikettregler, vett och etikett på nätet.

Målet den här terminen är att IT-supporteleverna ska besöka de yngre eleverna och diskutera netikett. Vi märker att de yngre barnen lyssnar på ett annat sätt och våga berätta och fråga om nätet och situationer de har varit med om, när det är ungdomar som håller i diskussionerna. På det här sättet kan vi fånga upp var eleverna befinner sig, för att på så sätt utveckla vårt fortsatta förebyggande värdegrundsarbete på skolan.

Under november var det premiär för Oscar, en av Hagaskolans IT-supportelever, att prata netikett med de yngre eleverna. Först ut var klass 5A och 5B! Frågor som diskuteras är t.ex. "Har du känt dig otrygg på nätet? Vet du någon som är utsatt på nätet? Vad gör du om andra är taskiga mot dig på nätet? Vad finns det för risker nätet och sociala medier? Varför ska man inte lägga ut sina personuppgifter på nätet?

- Oscar gjorde ett fantastiskt jobb och eleverna hade mycket att prata om, säger Pelle Wijkström och Carin Thörnqvist, lärare på Hagaskolan.

Här kommer Oscars tre tips på vad du kan göra om något otryggt händer på nätet:

  • Prata med en förälder eller annan trygg vuxen
  • Säga till att sluta
  • Rapportera och blockera


- Mitt mål är att lära ut att internet kan vara spännande, men att det även finns faror, säger Oscar, IT-supportelev Hagaskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats