Skolan och skolgården

Skolan och dess byggnader är renoverade eller arbetas med.

På norra sidan har vi gjort omfattande ommålning, och modernisering av kapprum, korridorer och något klassrum.

På södra har vi genomgående ljusa och fina lokaler.

På södra sidan har vi en fin skolgård. Vi har en liten konstgräsplan, och en stor konstgräsplan. Flera basketkorgar, och några pingisbord, och några lekställningar. Buskar och träd finns det gott om.

På norra sidan väntar vi på att lägga konstgräs på fotbollsplanen. Det sker förhoppningsvis i augusti. Några pingisbord och sittmöbler finns att leka med. Annars har vi ståtliga tallar och trevlig parkmiljö.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats