Elevhälsa

Rosendalsskolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska med mera. Teamet har regelbundna möten där exempelvis olika lösningar för elever som är i behov av särskilt stöd diskuteras. Varje termin har vi klasskonferenser med övergripande genomgång av elever som behöver särskilt stöd.

Rektor

Erik Byström

Telefon
08-587 852 83
E-post
erik.bystrom@vallentuna.se

Biträdande rektor F-3 (södra)

Sicci Heijmer

Telefon
08-587 852 62
E-post
sicci.heijmer@vallentuna.se

Biträdande rektor 4–9 (norra)

Christina Larsson

Telefon
08-587 852 81
E-post
christina.larsson@vallentuna.se

Biträdande rektor fritidshemmet

Christer Pers

Telefon
08-587 852 85
E-post
christer.pers@vallentuna.se

Kurator

Louise Axén

Telefon
08-587 852 82
E-post
louise.axen@vallentuna.se

Skolsköterska åk. F-3 (södra)

Matilda Blomberg Laurentii

Telefon
08-587 853 23
E-post
matilda.blomberg@vallentuna.se

Skolsköterska åk. 4–9 (norra)

Susanna Sindemark

Telefon
08-587 856 06
E-post
susanna.sindemark@vallentuna.se

Skolpsykolog

Cecilia Bringhammar

Telefon
08-587 848 47
E-post
cecilia.bringhammar@vallentuna.se

Specialpedagog

Ylva R:son

Speciallärare

Fredrik Sandberg

Stödlärare

Lina Peterson
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats