Planer och styrande dokument

Skolan omgärdas av mycket lagar och förordningar.

Vi regleras bland annat av våra grundlagar, skollag, läroplan, förordningar och allmänna råd. Utöver det följer vi EU konventioner, doktriner och lagstiftning i olika områden som till exempel arbetsmiljö, arbetstider, semesterlagstiftning osv.

Konkreta planer på skolan är plan för trivsel och trygghet. Detta arbete står nedskrivet i skolans plan mot kränkande behandling. Denna plan revideras årligen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats