Vision

Vi arbetar för att bli en av Sveriges bästa skolor! Viktigt är att våra elever känner att vi är den bästa skolan för dem, där de trivs, känner sig trygga och får många goda relationer.

Under tiden på skolan vill vi kunna ge eleverna unika erfarenheter och upplevelser, som de inte får på så många andra skolor. Det kan vara allt ifrån att driva och producera en musikal, till att vara med om ett skolutbyte med en skola utomlands, eller att representera skolan i olika idrottsevenemang. 

När våra elever lämnar skolan vill vi att de skall ha gott självförtroende och god självkänsla, och känna sig rustade för gymnasiet och framtiden. Målet är att alla elever ska lyckas!

För att lyckas med visionen vill vi ha ett så bra samarbete med vårdnadshavare som möjligt, där deras tankar och åsikter blir lyssnade på. Vi önskar gärna att vårdnadshavare vill engagera sig i skolan för att göra den extra bra. T.ex. spola och ploga is under vintern, eller att göra aktiviteter med föräldraföreningen. 

För vår personal hoppas vi att de skall känna att vi är den bästa skolan att arbeta på. Vi vill ge personal det lilla extra i form av EU-samarbeten, projekt, fortbildning eller känna att vår arbetsplats är den bästa!

Som delmål på resan har vi nedan målsättning:

- samtliga elever skall vara som lägst godkända i samtliga ämnen när de går ut årskurs 9.

- de skall vara socialt och kunskapsmässigt rustade för gymnasiet.

- elever som vill skall erbjudas undervisning som med hårt arbete kan leda till högre meritpoäng än 300 som avslutande betyg i grundskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats