Systematiskt kvalitetsarbete

För att arbeta kvalitativt med skolans resultat och verksamhet, utvärderar vi skolans resultat två gånger per år, och följer elevernas och klassernas resultat genom elevprognoser, och resultatanalyser.

Utifrån vårt analysarbete gör vi olika typer av insatser, som kan handla om trygghet, trivsel, studiero, välmående, arbetsmiljö osv.

Utöver detta arbete tar vi till oss informationen i enkäter som elever och vårdnadshavare gör årligen för olika åldrar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats