Vad sägs om vår skola?

"Rosendalsskolan är en mycket bra skola. Trevligt, tryggt och trivsamt. Vi arbetar med framtiden i sikte. Här är alla välkomna och vi arbetar tillsammans för att utveckla våra elever mot goda resultat. Vi ger våra elever upplevelser för livet".

Välkommen till Rosendalsskolan!

Erik Byström, Rektor Rosendalsskolan

Tre vuxna

Vad säger vår personal?

"Vi är arbetsplatsen där vi kollegor hjälper och stöttar varandra dagligen i kombination med väldigt mycket dagligt skratt och skoj. Vi är skolan där vi lärare saknar våra elever när/om vi tvingas till distans eftersom det är eleverna som gör vårt arbete till det mest givande yrket man kan ha".
- Lärare åk 8

"Vi har aldrig haft så goda förutsättningar att lyckas med matematikundervisningen som nu!"
- Lärare i matematik åk 7-9

"Tvålärarsystemet ger oss svenskalärare en stor möjlighet att individualisera och vara flexibla i undervisningen. Vi kan nu möta varje elev på sin nivå!"
- Lärare i svenska och svenska som andraspråk åk 7-9

Elever

Vad säger eleverna?

Vi i 4C tycker om att gå på Rosendalsskolan.
Här ska ni får veta varför:

Att jag har många vänner här, bra lärare, bra klasser och nyttiga lektioner.

Mina vänner finns här, mina klasskamrater, vi får göra så mycket kul till exempel vi får göra Just Dance, utflykter på fritids och en massa saker.

Skolan är trygg, att man får nya vänner och att vi har bra sluttider.

För att mina kompisar går på Rosendalsskolan och för att jag lär mig saker!

Mina vänner, hinderbanan och roliga lektioner.

Raster är roliga, många vänner, idrott är kul och jag lär mig mycket.

För att jag har vänner här, för att vi slutar ganska tidigt, för att vi får mer och mer frihet till ex: sitta vart vi vill i matsalen.

Det är kul här.

Kompisarna!!!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats