Organisation

Vi har en skola för alla elever från F-9. 

Skolverksamheten är uppdelad på Rosendalsskolan södra och norra. På södra är eleverna F-3 och på norra 4-9.

Skolan har fyra stycken klasser F- 3, och tre klasser i årskurs 4-9.
Fritidsverksamhet sker för F–3 på södra. 4-6 på norra. Speciallärare finns för de yngre eleverna.

Rosendalsskolan leds av rektor Erik Byström. Till sin hjälp är ledningen fördelad till södra och norra. På södra består ledning av: Sicci Heijmer biträdande rektor, Christer Pers arbetslagsledare fritids.  

På norra ansvarar Clas Virén för årskurs 4-6, och Christina Larsson 7-9. Kurator Louise Axen arbetar med årskurs 4-9. På respektive avdelning finns skolsyster. Sylvia Christiansen arbetar som administrativ chef.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, arbetslagsledare för fritids, speciallärare, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog från Resurscentrum.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats