Organisation

Rosendalsskolan är en F-9 skola belägen i centrala Vallentuna. 

Skolverksamheten är uppdelad på två enheter, Rosendalsskolan södra och Rosendalsskolan norra. På södra går elever i årskurserna F-3 och på norra går elever i årskurserna 4-9.

Fritidsverksamhet sker för elever i årskurserna F–3 på södra och för elever i årskurserna 4-6 på norra.

Rosendalsskolan leds av rektor Erik Byström med hjälp av biträdande rektor Sicci Heijmer, ansvarig för årskurserna F-3, och biträdande rektor Christina Larsson, ansvarig för årskurserna 4-9, samt arbetslagsledare för fritidshemmet Christer Pers.

Skolan har två skolsköterskor, en speciallärare och en kurator.

Sofia Svaneland är skolans administratör.

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, arbetslagsledare för fritidshemmet, speciallärare, kurator, skolsköterskor samt skolpsykolog från Resurscentrum.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats