Fortsatta förbättringar

När läsåret 21/22 avslutades så var Rosendalsskolan den skola som förbättrade sina resultat mest under året. Det är väldigt roligt att se att vi nu har förbättrat resultaten fyra år i rad.

Eleverna i årskurs 9 slutade på en meritpoäng på 241. Den ena klassen hade en meritpoäng på 256 vilket innebär att det genomsnittliga betyget i klassen var C, vilket är oerhört bra. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats