Mycket bra resultat

Vi är väldigt stolta över de resultat som vi nådde under läsåret 19/20. 

Resultaten har skett genom träget arbete, med skickliga lärare som har gjort sitt bästa för att få samtliga elever att lyckas. Den positiva värdegrund som genomsyrar skolan har skapat mycket goda förutsättningar för framgång.

Skolans nior hade en måluppfyllelse i engelska på 98 %, svenska/sva på 95% och matematik på 92 %. 9 av 10 elever hade fullständig behörighet för gymnasievalet. 

På skolans senaste enkät till eleverna angav samtliga att de trivs på skolan och att de har kamrater att vara med. Vi kunde se en mycket stor ökning i trygghet och trivsel, som visar att allt som vi har satsat på under de senaste åren har gett frukt!

Nu ser vi framemot årets niors resultat! Men, först skall vi lära och utvecklas!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats