Utmanande inriktningar

Skolan kommer erbjuda för motiverade elever årskurs 7-9 några högklassiga skolval under detta läsår, på torsdagmornar. Verksamheten är utöver den obligatoriska skolan, utan ges som extra stimulans till intresserade elever. Deltagandet är frivilligt! 

1. Innebandyträning och skollagsverksamhet i innebandy.

2. Fotbollsträning och skollagsverksamhet i fotboll.

3. Kreativ skapande verksamhet med bild och musik.

4. Ämnesstöd i ämnen.

5. Läxläsning och omprov.

              

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats