Trygghetsenkäten

Årligen görs flera enkäter för att stämma av hur elever och vårdnadshavare i  upplever allt runt skolan.

När vi går igenom årets trygghetsenkät är vi väldigt stolta över att se att vi har förbättrat oss på samtliga punkter från ifjol, och att vi i väldigt många frågor är bättre än kommuntotalen.

Vi är otroligt stolta att elever och föräldrar ser och känner hur vi jobbar för att erbjuda den bästa skolverksamheten. Otroligt kul är att eleverna tycker att de är så trygga och trivs på skolan!

Med en positiv enkät i ryggen, så blir det än lättare att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla oss vidare! Det kommer vi att göra!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats