Start / Bygga, bo och miljö / Brandskydd, sotning / Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Ett bra sätt att förebygga bränder är att titta över vilka risker som finns i ens omgivning.

Några saker som kan orsaka brand är levande ljus, rökning, trasiga el-sladdar och blinkande lysrör. På sommaren kanske du är ute och grillar och då finns det också risker du behöver ta hänsyn till. Därför är det viktigt att du tar reda på riskerna och åtgärdar de risker som går att åtgärda.

Om det skulle börja brinna är det viktigt att ha kunskap om hur du ska agera.

  • En liten brand kan man försöka släcka en brandfilt, en brandsläckare eller kanske med en hink vatten.
  • Om en brand är så stor att man inte klarar att släcka den, är det viktigt att snabbt ringa 112.
  • Om det brinner i ett rum ska du stänga dörren till rummet om det går. Genom att stänga dörren minskar du syret och elden kan självslockna.
  • Du ska alltid ringa 112 vid en brand.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats