Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Källsortering och återvinning

Källsortering och återvinning

Avfall som har sorterats på rätt sätt kan bli en värdefull resurs. I en cirkulär ekonomi återvinns och återanvänds det mesta av avfallet. På så sätt sparar vi på jordens resurser. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats