Markanvisningar

Markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommun och exploatör, där exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för bebyggande. 

Genom en markanvisningsinbjudan kan flera intressenter höra av sig med anbudsförslag för angiven mark.

Vallentuna kommuns ambition är att skapa en variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.

Intresseanmälan markanvisning

Är du byggaktör och intresserad av att köpa och exploatera mark i Vallentuna kommun? Här kan du anmäla ditt intresse via webbformuläret nedan. Du kommer då bli kontaktad via e-post i samband med kommande markanvisningar.

Intresseanmälan markanvisning

Händer vid laptop och ritningar.ar.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats