Markanvisningar

Markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommun och exploatör, där exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för bebyggande. 

Genom en markanvisningsinbjudan kan flera intressenter höra av sig med anbudsförslag för angiven mark.

Vallentuna kommuns ambition är att skapa en variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats