Start / Bygga, bo och miljö / Brandskydd, sotning

Brandskydd, sotning

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Vallentuna. 

Vid en brandskyddskontroll görs en bedömning av anläggningens säkerhet. Om en brand skulle uppstå i en rökkanal ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och den får bara utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Är du företagare?

Om du hanterar brandfarliga varor i din verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. 

 

 

Självservice

Hos Stockholms brandförsvar kan du söka tillstånd för brandfarliga ämnen och för att få sälja fyrverkerier.

Om du vill avfyra fyrverkerier behöver du tillstånd från polisen.

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats