Start / Bygga, bo och miljö / Brandskydd, sotning

Brandskydd, sotning

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Vallentuna. 

Vid en brandskyddskontroll görs en bedömning av anläggningens säkerhet. Om en brand skulle uppstå i en rökkanal ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion.

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd.

Aktuell upphandlad skorstensfejarmästare för sotning

Skorstensfejarna LJ AB
Telefon: 08-410 885 90
E-post: info@skorstensfejarna.se

Aktuell upphandlad skorstensfejarmästare för brandskydd

LG Andersson AB
Telefon: 08-540 644 01
E-post: info@sotartjanster.se

 

Är du företagare?

Om du hanterar brandfarliga varor i din verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. 

Självservice

Hos Stockholms brandförsvar kan du söka tillstånd för brandfarliga ämnen och för att få sälja fyrverkerier.

Om du vill avfyra fyrverkerier behöver du tillstånd från polisen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats