Start / Bygga, bo och miljö / Brandskydd, sotning

Brandskydd, sotning

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Vallentuna. 

Vid en brandskyddskontroll görs en bedömning av anläggningens säkerhet. Om en brand skulle uppstå i en rökkanal ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion.

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförsvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd.

Aktuell upphandlad skorstensfejarmästare för sotning och brandskydd

Fluetec AB
Telefon: 08-400 254 40
E-post: info@stockholmssotare.se
Fluetecs webbplats: https://stockholmssotare.se 

Är du företagare?

Om du hanterar brandfarliga varor i din verksamhet kan du behöva söka tillstånd hos Storstockholms brandförsvar. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. 

Självservice

Hos Stockholms brandförsvar kan du söka tillstånd för brandfarliga ämnen och för att få sälja fyrverkerier.

Om du vill avfyra fyrverkerier behöver du tillstånd från polisen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats