Rökfri miljö

Tobakslagen ska ge alla möjlighet att vistas i offentlig miljö utan att behöva utsättas för tobaksrök. Lagen kom till för att minska rökningen men man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och ickerökare.

Rökförbud råder generellt på allmänna platser av följande slag:

  • Skola och barnomsorg 
  • Hälso- och sjukvård
  • Vård- och serviceinrättningar
  • Gemensamhetsutrymmen i bostäder
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar och väntsalar
  • Restauranger, caféer och serveringar
  • Lokaler för offentlig verksamhet
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom bibliotek, teatrar.

Den som råder över lokalen ansvarar för att rökförbudet följs. Det är kommunens miljöavdelning som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs. Om bestämmelserna inte följs kan miljöavdelningen kräva att åtgärder vidtas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats