Start / Bygga, bo och miljö / Bostäder och offentliga lokaler / Rikttemperaturer för lokaler (kall årstid)

Rikttemperaturer för lokaler (kall årstid)

Angivna temperaturer nedan gäller då uppvärmningsbehov föreligger och verksamhet pågår.

Lokal - Temperatur

 • Generellt (med undantag nedan) - 20°C
 • Äldreboende - 22°C
 • Läkarmottagning - 22°C
 • Gymnastiksal - 18°C
 • Korridor/kapprum - 17°C
 • Trapphus - 15°C
 • Källare/förråd, där personal endast tillfälligtvis vistas - 10°C
 • Garage - 5°C
 • Under kortare perioder kan temperaturen avvika med 1-2 grader.

Under kortare perioder kan temperaturen avvika med 1-2 grader.

Frågor och svar

Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än rikttemperaturen?

Så kan du kontrollera vad felet är
Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än rikttemperaturen kan ni först kontrollera hur det är möblerat vid elementen.

 • Det är viktigt att elementets termostat inte är förtäckt av möbler, gardiner eller elementskydd. Då känner termostaten av en högre temperatur än det är i rummet och elementet stängs av.
 • Möbler framför elementet kan också hindra värmen från att sprida sig i rummet.
 • Kontroller att dörrar och fönster mot det fria är stängda.

Felanmäl när det inte blir bättre

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När er felenmälan kommer in har vi följande rutin:

 1. Fastighetsvärden kommer ut och mäter temperaturen, denna mäts mitt i rummet ca 1 meter över golv. Är det kallare än rikttemperaturen kontrolleras att alla element är varma som de ska vara och att det inte finns något som hindrar termostatens funktion.
 2. Fastighetsvärden kontrollerar också att det inte år luft i elementen eller att termostaten hakat upp sig.
 3. Drag från fönster som är otäta eller som inte är stängda och tilluftventiler kontrolleras och rättas till om möjligt.
 4. Är det fortsatt kallt skickas er anmälan vidare till värme(VS)-reparatör som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

5 viktiga steg för att skapa ett bra inomhusklimat

 1. Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjock gardiner då det förhindrar att värmen sprids i rummet.
 2. Täck inte för elementets termostat eftersom den då känner en högre temperatur än det är i rummet och värmen från elementet stängs av för tidigt.
 3. Se till att inte fönster står öppna under längre tider, Vädra istället ordentligt kortare stunder.
 4. Täpp aldrig för ventilationsdon och ventiler.
 5. Gör rent ventilationsdon och ventiler vid behov.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats