Buller

Verksamhet som orsakar störande buller, till exempel stenkrossning, pålning, nitning och liknande får inte ske på offentliga platser utan tillstånd från polisen.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person.

Självservice

Verksamhet som orsakar störande buller på offentliga platser behöver ha tillstånd från polisen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats