Störande lukter

Matos, tobaksrök, avloppslukt, vedeldningsrök, avfall och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. De kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar.

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån.  Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos.

Vanliga orsaker till störande lukter

Stängda friskluftsventiler

Om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Det kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.

Otäta ventilationskanaler 

Detta är vanligt framför allt i äldre hus, där ventilationskanalerna är murade och inte täta.

Installation av köksfläkt

En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan göra att det blir bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.

Otätheter i huset

Många äldre hus kan ha otäta väggar med sprickor och hål där lukt kan passera.

Trapphus

Lukt i trapphus är vanligt och beror ofta på att det i någon lägenhet har öppnats ett fönster vid matlagning så att det har blivit ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats