Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Naturområden, naturreservat

Naturområden, naturreservat

Naturreservat bildas ofta i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Det är Länsstyrelsen eller kommuner som kan bilda naturreservat. Till varje naturreservat finns regler för vad man får göra och inte i reservatet. Det finns också en skötselplan.

Att uppleva skogen, vandra på välskötta strövområden, bada i våra sjöar och ta del av spontanaktiviteter i skog och mark är viktiga beståndsdelar i vårt fritidsutbud.

För dig som vill ut i naturen finns flera fina skogs- och naturområden. Du kan springa på en motionsslinga, bada, leka eller bara ströva runt i naturen.

Tack vare allemansrätten har du stora möjligheter att röra dig i naturen. Den ger dig möjligheter, men innebär också att du måste ta hänsyn till växter, djur och markägare. I Vallentuna finns det fina naturområden både nära centrum och utanför tätorterna. På Turistkartan kan du se ett urval av naturområden i kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats