Hitta bostad

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna förvaltar 37 kommunägda hyreslägenheter och 75 service- och pensionärslägenheter. De förvaltar också ett antal gruppbostäder för handikappade och det kommunala bolaget AB Össebyhus.

Är du intresserad av de kommunägda bostäderna kan du vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling, som Vallentuna kommun har avtal med. Du kan också ta kontakt med hyresvärdar direkt.

Mer information

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Telefon: 08-785 88 30/00

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 09.00-16.00, torsdag-fredag kl. 09.00-15.00

Post: Box 8317, 104 20 Stockholm

Besök: Fleminggatan 6

Bostadsförmedlingens webbplats

AB Össebyhus

Telefon: 08-587 850 00

Fax: 08-587 850 88

Össebyhus webbplats

JCP fastigheter KB

E-post: info@r2fastigheter.se
Hemsida: www.r2fastigheter.se

Gastir Fastigheter AB

Tfn: 08-732 39 90
Hemsida: www.gastir.se

Vrenen

www.vrenen.se
Fastigheten förvaltas av Property Partner
Felanmälan
0771-40 46 00
www.propertypartner.se

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
sbf@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats