Lantbruk

För att driva ett lantbruk med djur krävs tillstånd från länsstyrelsen, med uppfyllda krav enligt djurskyddslagen. Verksamheter som kräver tillstånd är nötkreatur, häst, gris, biodling och hunddagis.

Ser du ett djur som far illa kan du göra en anmälan om det till Länsstyrelsen i Stockholms län. De är ansvariga för djurskyddet i länet. 

Självservice

För att ha vissa djur behöver du söka tillstånd om du bor inom ett detaljplanerat, tätbebyggt, område. Det gäller till exempel för ormar, getter, hästar och nötkreatur. Tillståndet är personligt, och du måste se till att ingen störs av djuren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats