Lantbruk

För att driva ett lantbruk med djur krävs tillstånd från länsstyrelsen, med uppfyllda krav enligt djurskyddslagen. Verksamheter som kräver tillstånd är nötkreatur, häst, gris, biodling och hunddagis.

Ser du ett djur som far illa kan du göra en anmälan om det till Länsstyrelsen i Stockholms län. De är ansvariga för djurskyddet i länet. 

Betesmark

Saknar du betesmark eller har du betesmark utan djur som kan nyttjas av de som saknar betesmark? Länsstyrelsen i Stockholms har en betesförmedling som  är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur. Läs mer nedan:

Betesförmedlingen på Länsstyrelsens webbplats

Självservice

För att ha vissa djur behöver du söka tillstånd om du bor inom ett detaljplanerat, tätbebyggt, område. Det gäller till exempel för ormar, getter, hästar och nötkreatur. Tillståndet är personligt, och du måste se till att ingen störs av djuren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats