Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempelvis skolor, förskolor, vårdlokaler, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Miljöavdelningen har tillsyn över kommunens offentliga lokaler. De ser till att lokalerna kontrolleras regelbundet med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor. 

Om du ska starta vissa verksamheter i offentliga lokaler behöver du först anmäla det till miljöavdelningen.

Det gäller:

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta: Fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
 • Verksamhet med bassängbad: Inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad.
 • Verksamhet i form av undervisning i en lokal: Förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem.

Verksamheten kan påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Du ska också anmäla om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler som påverkar hälsan.

Självservice

Anmälningsplikt gäller till exempel för verksamheter som erbjuder:

 • Hygienisk behandling
 • Bassängbad som är till för allmänheten
 • Solarieverksamhet
 • Skola
 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Andra liknade verksamheter
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats