Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

När du ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad är det viktigt att ta hänsyn till hur den planerade förändringen passar in i den befintliga miljön. I kommunens kulturmiljöprogram och på kulturmiljöwebben kan du själv få fram information om vad som är specifikt för olika platser och bygder. 

Byggnader och miljöer av särskilt kulturhistoriskt intresse får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt.

Ta gärna kontakt med vårt Kontaktcenter i ett tidigt skede för att höra vad som gäller i just ditt fall. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats