Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter, regler och abonnemang

Årsavgiften för sopabonnemang ser lite olika ut beroende på boendeform, hur ofta du behöver tömning och om du sorterar ut ditt matavfall eller inte.

Årsavgifter för de vanligaste sopabonnemangen

Småhus/permanentboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 701
 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 937 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 951 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 620 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 2 187 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 739 kr

Fritidsboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 336 kr
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 005kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 751 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 124 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 461 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år:  1 130kr
 • 140 liters kärl, tömning 7 ggr/år: 978 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 876 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 249 kr
 • 190 liters kärl, tömning 7* ggr/år: 1 042 kr (komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs)

 

Slamtömning 

0-3 kubikmeter 839 kr/tömning

3-6 kubikmeter 1086 kr/ tömning

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 330 kr per år (inklusive moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter. Lyft av tunga brunslock som väger mer än 15 kg debiteras med 1 250 kr per tillfälle.

Latrintömning

Permanentboende (hämtning 13 ggr/pr) 4125 kr

Fritidsboende (hämtning 6 ggr/år) 2344 kr

Latrin hämtas regelbundet var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle kan beställas mot avgift.

Vallentuna kommuns avfallstaxa

Här kan du ladda ner hela Vallentuna kommuns avfallstaxa som pdf.

Vallentuna kommuns avfallstaxa (pdf)

När kommer fakturan?

Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år.

Självservice

Här kan du ladda ner blanketter för att anmäla och ansöka om saker som rör avfallshantering.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats