Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter, regler och abonnemang

Årsavgiften för sopabonnemang ser lite olika ut beroende på boendeform, hur ofta du behöver tömning och om du sorterar ut ditt matavfall eller inte (gäller flerbostadshus eller verksamhet där det är valbart).

Avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Den senast reviderade taxan gäller från och med 1 januari 2024.

I avfallsföreskrifterna kan du läsa om vilka förutsättningar och regler för avfallshanteringen som gäller i kommunen. De senast antagna föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2024.

Observera

Uppdatering pågår

Vi håller på att uppdatera våra kortfattade versioner av avfallstaxan och beräknar att vara klara under februari eller början på mars. Du hittar den fullständiga versionen av avfallstaxan nedan.

Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter

Här kan du ladda ner Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter som pdf.

Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter (pdf)

 

Riktlinjer för avfallshantering

Här kan du ladda ner Vallentuna kommuns riktlinjer för avfallshantering som pdf.

Vallentuna kommuns riktlinjer för avfallshantering

 

När kommer fakturan?

Det är kommunens entreprenörer som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang fyra gånger per år. Fritidsboende faktureras två gång per år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats