Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter, regler och abonnemang

Årsavgiften för sopabonnemang ser lite olika ut beroende på boendeform, hur ofta du behöver tömning och om du sorterar ut ditt matavfall eller inte.

Årsavgifter för de vanligaste sopabonnemangen

Småhus/permanentboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 314 
 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 550 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 564 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 234 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 800 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 352 kr

Fritidsboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 149 kr
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år:  869 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 385 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 937 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 274 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år:  994 kr
 • 140 liters kärl, tömning 7 ggr/år: 791 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 510 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 062 kr
 • 190 liters kärl, tömning 7* ggr/år: 855 kr (komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs)

 

Slamtömning 

0-3 kubikmeter 700 kr/tömning

3-6 kubikmeter 925 kr/ tömning

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 237 kr per år (inklusive moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter.

Latrintömning

Permanentboende (hämtning 13 ggr/pr) 3750 kr

Fritidsboende (hämtning 6 ggr/år) 1875 kr

Latrin hämtas regelbundet var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle kan beställas mot avgift.

Vallentuna kommuns avfallstaxa

Här kan du ladda ner hela Vallentuna kommuns avfallstaxa som pdf. 

Vallentuna kommuns avfallstaxa (pdf)

När kommer fakturan?

Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år.

Självservice

Här kan du ladda ner blanketter för att anmäla och ansöka om saker som rör avfallshantering.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats