Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avgifter, regler och abonnemang

Avgifter, regler och abonnemang

Årsavgiften för sopabonnemang ser lite olika ut beroende på boendeform, hur ofta du behöver tömning och om du sorterar ut ditt matavfall eller inte.

Avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa.

I avfallsföreskrifterna kan du läsa om vilka förutsättningar och regler för avfallshanteringen som gäller i kommunen. De senast antagna föreskrifterna gäller från och med 1 juli 2021.

Småhus/permanentboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 740 kr
 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 990 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 990 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 640 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 2 240 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 765 kr

Fritidsboende

Blandat brännbart avfall, inklusive sortering av matavfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 375 kr
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 025 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 800 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 150 kr

Endast blandat brännbart avfall

 • 140 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 500 kr 
 • 140 liters kärl, tömning 13 ggr/år:  1 150 kr
 • 140 liters kärl, tömning 7* ggr/år: 990 kr

 • 190 liters kärl, tömning 26 ggr/år: 1 925 kr
 • 190 liters kärl, tömning 13 ggr/år: 1 275 kr
 • 190 liters kärl, tömning 7* ggr/år: 1 055 kr

*komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs

Slamtömning 

0-3 kubikmeter 839 kr/tömning

3-6 kubikmeter 1086 kr/ tömning

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 330 kr per år (inklusive moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter. Lyft av tunga brunslock som väger mer än 15 kg debiteras med 1 250 kr per tillfälle.

Latrintömning

Permanentboende (hämtning 13 ggr/pr) 4125 kr

Fritidsboende (hämtning 6 ggr/år) 2344 kr

Latrin hämtas regelbundet var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle kan beställas mot avgift.

Vallentuna kommuns avfallstaxa

Här kan du ladda ner hela Vallentuna kommuns avfallstaxa som pdf.

Vallentuna kommuns avfallstaxa (pdf)

 

Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter

Här kan du ladda ner Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter som pdf.

Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter (pdf)

 

Riktlinjer för avfallshantering

Här kan du ladda ner Vallentuna kommuns riktlinjer för avfallshantering som pdf.

Vallentuna kommuns riktlinjer för avfallshantering

 

När kommer fakturan?

Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats