Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Vattentjänstplan

Vattentjänstplan

Vallentuna kommun har tillsammans med Roslagsvatten tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Under perioden från den 11 december 2023 till den 11 februari 2024 genomfördes samråd om förslag till Vattentjänstplan. Nu har planen uppdaterats och är utställd för granskning under perioden 20 juni – 1 september 2024.
Handlingarna finns även att läsa i Vallentuna kulturhus.
Vallentuna kommun har tagit beslut om att ett genomförande av Vattentjänstplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken kapitel 6.

Vad är granskning?

Under granskningen är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan innan kommunfullmäktige tar ställning till att anta Vattentjänstplanen.

Lämna synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 1 september 2024 via:
E-post:
sbf@vallentuna.se
Eller post:
Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna

Ange "Vattentjänstplan" i ärenderaden eller på kuvertet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats