Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Vattentjänstplan

Vattentjänstplan

Vallentuna kommun har tillsammans med Roslagsvatten tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen har varit på samråd mellan den 11 december 2023 och 11 februari 2024. Arbete pågår med att uppdatera planen utifrån inkomna synpunkter, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan kommunen beslutar om planen preliminärt i slutet av 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats