Start / Bygga, bo och miljö / Buller och luftkvalitet / Gränsvärden och mätningar

Gränsvärden och mätningar

Vallentuna kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som har gett SLB-analys i uppdrag att varje dag redovisa koncentrationerna av föroreningar i utomhusluften. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats