Start / Bygga, bo och miljö / Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön.

Miljöavdelningen har tillsyn över de företag som hanterar kemikalier i kommunen. Vid ett tillsynsbesök kontrolleras det bland annat hur företaget hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats