Start / Bygga, bo och miljö / Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön.

Miljöavdelningen har tillsyn över de företag som hanterar kemikalier i kommunen. Vid ett tillsynsbesök kontrolleras det bland annat hur företaget hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Självservice

Här kan du ladda ner blanketter för anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats