Elnät

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den ström du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Du kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol, men du har möjlighet att välja elbolag som producerar elen.

Det är företaget Ellevio som äger och ansvarar för elnätet i Vallentuna. På deras webbplats hittar du kontaktuppgifter samt information om oplanerade och planerade strömavbrott.

Felanmälan är öppen dygnet runt på 020-44 11 00.

Information om strömavbrott som sms

Ellevios kunder kan få information om planerade och oplanerade strömavbrott via sms direkt till din mobiltelefon eller via e-post. Gå in på Ellevios webbplats och registrera dig.

Byta elavtal eller frågor om elräkningen

Om du vill byta elhandelsavtal eller har frågor om elräkningen vänder du dig till ditt elbolags kundtjänst. Konsumenternas energimarknadsbyrå ge information och vägledning och Energimyndigheten har också mycket information, se länkar nedan.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats