Start / Bygga, bo och miljö / Djur och lantbruk / Hantering av döda djur

Hantering av döda djur

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt.

Döda djur ska normalt skickas till en godkänd mottagare men för hästar finns det ett undantag. De kan grävas ned om man följer kommunens anvisningar och skickar in information om nedgrävningen.

Självservice

Här hittar du anvisningar och blankett som ska fyllas i och skickas till miljöavdelningen på Vallentuna kommun. 

Mindre sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur, som katt eller hund, kan du begrava på egen mark om du inte lämnar djuret för kremering. Välj en lämplig plats och gräv ner djuret djupt i marken för att minimera risken att andra djur gräver upp det.

Häst

Nedgrävning får endast ske om hästen har dött utan misstanke om smittsam sjukdom. Har den dött av smittsam sjukdom ska den istället skickas till en godkänd mottagare.

Planerar du att begrava din häst på din fastighet måste du informera/samråda med kommunen.
Det är viktigt att hålla avstånd till närliggande dricksvattentäkter mm, se anvisningar på blanketten. Du ska kunna intyga att hästen inte dött av smittsam sjukdom.

Kor, får, gris och andra produktionsdjur

Kadaver av dessa djur får inte grävas ner utan måste tas om hand för destruktion. I väntan på borttransport måste kadaver förvaras så att varken vilda eller tama djur kan komma åt det. Kadavret ska förvaras så att det inte kan läcka från det.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats