Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader. Ovårdade tomter och förfallna byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats