Uppvärmning

När du ska välja vilken typ av uppvärmning du ska ha i ditt hus finns det många olika val att göra.

Det är viktigt att du först tänker efter om det finns möjlighet att minska energibehovet, t ex genom att tilläggisolera eller minska innetemperaturen, och därefter dimensionera värmeanläggningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats