Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att du ska kunna göra dig av med ditt hushållsavfall på ett enkelt och miljövänligt sätt. Avfall som har sorterats på rätt sätt kan återanvändas och bli en värdefull resurs. 

De flesta hushåll i Vallentuna bor i småhus och får hämtning av sina hushållssopor varannan vecka. Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av kommunens entreprenör. I avfallstaxan kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang. Du hittar taxan under "Avgifter, regler och abonnemang nedan."

På återvinningscentralerna i Löt och Hagby kan privatpersoner kostnadsfritt lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. 

Det finns även flera återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar. 

Nya entreprenörer för sop- och slamhämtning i oktober 2021

Från oktober 2021 har vi fått två nya entreprenörer för hämtning av hushållsavfall i kommunen. 

Håll dig uppdaterad om renhållningsfrågor som till exempel driftstörningar och nyheter i kommunen, genom att ladda ner Vallentuna avfallsapp. Du hittar avfallsappen finns där appar finns.  

PreZero Recycling AB

Tar över hämtningen av hushållssopor, trädgårdsavfall och latrin. Ditt abonnemang överförs automatiskt och löper på som tidigare.

Kundtjänst nås på: Telefon 08-519 333 00 

E-post: vallentuna.se@prezero.com

Recover Industriservice AB

Hämtar slam, fett från fettavskiljare och pumpbart matavfall.

Kundtjänst nås på: Telefon 010-143 00 62

E-post: vallentuna@recover.se

 

Mer information om källsortering och återvinning av t.ex. förpackningar, farligt avfall, textilier med mera hittar du här.

Vår- och sommarbilaga om avfall

Här kan du läsa och skriva ut Vallentuna kommuns vår- och sommarbilaga med tips och råd om aktuella frågor kring avfall. Läs om hur mycket kan ditt hushåll spara genom att byta hämtningsintervall, vad du kan göra med trädgårdsavfallet och mycket annat matnyttigt.

Vi beklagar att det tyvärr har blivit ett fel i bilagan gällande invasiva växter! Mindre mängder invasiva växter får inte längre slängas i restavfallet som det står i foldern. Dessa får endast slängas i separat container som finns på Hagby Återvinningsanläggning (vid trädgårdsavfallet), Smedby ÅVC, Görvälns ÅVC (vid trädgårdsavfallet) och Södergarns trädgårdsavfallsanläggning. SÖRAB tar endast emot växtdelar ovan jord, i väl förslutna påsar. Se Sörabs hemsida för mer information. 

Läs bilagan här!

Utsnitt av bilagan

E-tjänster

I e-tjänsterna för miljö och hälsa kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla dina tänkta ärenden. I e-tjänsten kan du även se dina pågående ärenden. Du loggar in med din e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats