Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att du ska kunna göra dig av med ditt hushållsavfall på ett enkelt och miljövänligt sätt. Avfall som har sorterats på rätt sätt kan återanvändas och bli en värdefull resurs. 

De flesta hushåll i Vallentuna bor i småhus och får hämtning av vanliga sopor varannan vecka. Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av renhållningsentreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. I abonnemanget ingår kostnadsfri hämtning av grovsopor, elavfall och trädgårdsavfall två gånger per år.

På återvinningscentralerna i Löt och Hagby kan privatpersoner kostnadsfritt lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. 

Det finns även flera återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar. 

Ny entreprenör för sophämtning i oktober 2021

Den 4 oktober 2021 tar PreZero över sophämtningen från RagnSells kommunpartner. I samband med entreprenörsbytet kommer inga förändringar i abonnemang att kunna göras mellan 17 september och 1 oktober.

Obligatorisk matavfallsinsamling för boende i småhus

Under 2021 blir det obligatoriskt för småhushåll att sortera sitt matavfall. Tack vare att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du på ett enkelt sätt till en bättre miljö! Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som boende i småhus.

Börja sortera ditt matavfall

Bananskal i formen av ett hjärta

E-tjänster

I e-tjänsterna för miljö och hälsa kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla dina tänkta ärenden. I e-tjänsten kan du även se dina pågående ärenden. Du loggar in med din e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats