Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att du ska kunna göra dig av med ditt hushållsavfall på ett enkelt och miljövänligt sätt. Avfall som har sorterats på rätt sätt kan återanvändas och bli en värdefull resurs. 

De flesta hushåll i Vallentuna bor i småhus och får hämtning av sina hushållssopor varannan vecka. Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av kommunens entreprenör. I avfallstaxan kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang. Du hittar taxan under "Avgifter, regler och abonnemang nedan."

På återvinningscentralerna i Löt och Hagby kan privatpersoner kostnadsfritt lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. 

Det finns även flera återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar. 

Nya entreprenörer för sop- och slamhämtning i oktober 2021

Den 4 oktober 2021 får vi två nya entrenörer istället för RagnSells. PreZero tar över hämtningen av hushållssopor, trädgårdsavfall och latrin. Fett- och slam kommer framöver att hämtas av Recover. 

Ditt abonnemang överförs automatiskt och löper på som tidigare. Om du betalar via autogiro gör du enklast en ny autogiroanmälan när du fått din första faktura från din nya entreprenör. Kontaktuppgifter till varje entreprenörs kundtjänst och länk till Mina sidor kommer att finnas på Vallentuna kommuns hemsida och i avfallsappen från entreprenörsstart.

Observera att inga förändringar i ditt nuvarande abonnemang kommer att kunna göras mellan 17 september och 1 oktober. 

Obligatorisk matavfallsinsamling för boende i småhus

Efter sommaren 2021 blir det obligatoriskt för småhushåll att sortera sitt matavfall. Tack vare att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du på ett enkelt sätt till en bättre miljö! Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som boende i småhus.

Obligatorisk matavfallsinsamling

Bananskal i formen av ett hjärta

E-tjänster

I e-tjänsterna för miljö och hälsa kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla dina tänkta ärenden. I e-tjänsten kan du även se dina pågående ärenden. Du loggar in med din e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats