Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att du ska kunna göra dig av med ditt hushållsavfall på ett enkelt och miljövänligt sätt. Avfall som har sorterats på rätt sätt kan återanvändas och bli en värdefull resurs. 

De flesta hushåll i Vallentuna bor i småhus och får hämtning av sina hushållssopor varannan vecka. Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av kommunens entreprenör. I avfallstaxan kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang. Du hittar taxan under "Avgifter, regler och abonnemang" nedan.

Du kan lämna olika typer av avfall kostnadsfritt på Vallentuna returpark och återvinningscentralerna i Löt, Hagby och Smedby. Det finns även flera återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar. 

I Vallentuna avfallsapp hittar du aktuell driftinformation, nyheter, sorteringsguide med mera. Du hittar appen på App store eller Google Play

Separata entreprenörer för sop- och slamhämtning

Kommunen har två olika entreprenörer för hämtning av det kommunala avfallet i kommunen, PreZero Recycling AB och Recover Industriservice AB.

PreZero Recycling AB

Hämtar hushållssopor, trädgårdsavfall och latrin

Telefon:
08-519 333 00

E-post:
vallentuna.se@prezero.com

Recover Industriservice AB

Hämtar slam, fett från fettavskiljare och pumpbart matavfall.

Telefon:
010-143 00 62

E-post:
vallentuna@recover.se

Avfallsbilaga

Här kan du läsa och skriva ut Vallentuna kommuns senaste avfallsbilaga med tips och råd om aktuella frågor kring avfall. 

Läs bilagan här!

Bild på Sopis

E-tjänster

I e-tjänsterna för miljö och hälsa kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla dina tänkta ärenden. I e-tjänsten kan du även se dina pågående ärenden. Du loggar in med din e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats