Start / Bygga, bo och miljö / Lantmäteri, mätning, kartor

Fastigheter och lantmäteri

Här kan du bland annat beställa nybyggnadskartor, kommunkarta och flygbilder (ortofoto). Kart- och mätavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen kan också hjälpa dig med olika typer av mätningar som exempelvis att märka ut fastighetsgränser och markera läge på ett hus vid vid nybyggnation.

 

Referenssystem

Ett referenssystem används för att ange punkter på marken i förhållande till jordytan. I Vallentuna kommun använder vi oss av:

  • Plan: SWEREF 99 18 00
  • Höjd: RH 2000

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats