Start / Bygga, bo och miljö / Lantmäteri, mätning, kartor

Lantmäteri, mätning och kartor

Här hittar du information om våra kart- och mättjänster, samt om adressättning. Under "karttjänster" nedan finns både webbkartor, som Kommunkartan och Tomtkartan, och information om andra kartor du kan beställa av Kart- och mätavdelningen. Vi kan också hjälpa dig med olika typer av mätningar som exempelvis att markera ut tomtgränser, samt utstakningar och lägeskontroller vid nybyggnation.

Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan. I Vallentuna kommun använder vi oss av:

  • Plan: SWEREF 99 18 00
  • Höjd: RH 2000

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats