Start / Bygga, bo och miljö / Lantmäteri, mätning, kartor

Fastigheter och lantmäteri

Här kan du bland annat beställa nybyggnadskartor, kommunkarta och flygbilder (ortofoto). Kart- och mätavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen kan också hjälpa dig med olika typer av mätningar som exempelvis att märka ut fastighetsgränser och markera läge på ett hus vid vid nybyggnation. 

 

Självservice karttjänster

Här kan du beställa nybyggnadskartor och se de aktuella taxorna för olika typer av kart- och mättjänster.

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats