Salmonella

Salmonella är en sjukdom som kan ge diarré, magsmärtor och feber. Den smittar vanligtvis genom livsmedel som inte värmts upp eller sköljts av ordentligt.

Den kan också smitta via djur. Vid smitta från djur sprids salmonellabakterier med djurets avföring och föremål eller vatten som förorenats med avföring.

Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom och sjukvården och veterinärer rapporterar när de får kännedom om smitta. Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ansvarar för att granska att kommunens livsmedelsverksamheter arbetar smittskyddsförebyggande. Vi informerar också berörd kattägare när vi får information från länsveterinären om att en katt fått salmonella.

Minska risken för salmonellasmitta

Hos 1177, folkhälsomyndigheten och livsmedelsverket kan du läsa om hur salmonella påverkar människor och hur man bör göra i olika situationer för att minska risken att sprida eller smittas av salmonella. Några generella tips är:

 • Tvätta händerna efter toalettbesök och vid matlagning. Var extra noga om det finns barn, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar i närheten.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Laga inte mat åt andra om du har kräkningar eller diarré.
 • Var noga med livsmedelshygienen – håll isär knivar och skärbrädor som använts för kött från de som används för grönsaker.
 • Informera din arbetsgivare om du har fått salmonella och arbetar med livsmedel.

Om du får symtom på salmonella

Kontakta 1177 för rådgivning om du har symtom såsom buksmärtor, feber, diarré, illamående eller kräkningar.

Matförgiftning

Se länk nedan för information om hur anmäler misstänkt salmonellasmitta från butik eller restaurang:

Matförgiftning

Salmonella hos katt

På vårvintern är det större risk att katter smittas av salmonella. Katter kan smittas när de kommer i kontakt med infekterade småfåglar eller deras avföring. Människor kan smittas av kattens salmonellabakterier, framförallt genom kontakt med deras avföring. För att människor ska bli smittade krävs vanligtvis en större dos salmonellabakterier. Små barn, gravida, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare. Kontakta din veterinär för frågor om utredning och behandling av salmonella hos katter. Tänk också på detta:

 • Tvätta händerna ordentligt efter att ha hanterat katten, kattlådan eller andra föremål som kan ha förorenats av kattens avföring, samt kräkningar från katten.
 • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
 • Tvätta alltid händerna före matlagning.
 • Rengör och diska noggrant kattlådan och andra föremål som kommit i kontakt med kattens avföring, med till exempel diskmedel och separat diskborste. Desinfektion av föremål kan ske efter rengöring. Gör inte rent föremålen i köket, där de kan komma i kontakt med livsmedel.
 • Håll katten borta från platser där småfåglar matas. Marken under fågelbordet blir ofta kraftigt nedsmutsad.
 • Om din katt är bärare av salmonella håll den gärna inomhus de närmaste veckorna eller se till att den inte kan nå fågelbord eller liknande när den är utomhus.

Smitta från småfåglar

Tänk på detta när du hanterar småfåglar:

 • Vid hantering av fågelbord eller automater bör man vara noga med att tvätta händerna efteråt.
 • Håll barn borta från platser där småfåglar matas. Marken under fågelbordet blir ofta kraftigt nedsmutsad.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats