Vilt

Har du frågor eller funderingar om vilda djur på kommunal mark är du välkommen att kontakta kommunen som vid behov tar kontakt med viltvårdare. Finns djuren på privat mark är det fastighetsägaren som har ansvaret.

Skadade och närgångna vilda djur

Om du har kört på ett vilt djur är du i flera fall skyldig att anmäla detta till Polisen på telefon 112. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Polisen kontaktar en eftersöksjägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Läs mer om viltolyckor på Nationella Viltolycksrådets webbplats.

Information och råd gällande skadade, övergivna och närgångna vilda djur hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Grävlingar

Det är inte helt ovanligt att grävlingar bygger bo under altaner och i krypgrunder. Ett sätt att undvika problemet är att täta alla tänkbara ingångshål. Har grävlingarna redan byggt bo kan det hjälpa att lämna en radio på där de vistas – de tycker nämligen inte om ljud. Stannar grävlingarna trots detta kvar kan du kontakta en viltvårdare som kan välja att mot betalning ta bort grävlingarna.

Skabbräv

Rävar som har angripits av skabb kan smitta hundar och katter. Skabben försvagar dessutom räven så mycket att de efter en lång och plågsam tid svälter ihjäl. Ser du en skabbräv i tätorten ska du kontakta Mark- och exploateringsavdelningen på kommunen. Utanför tätort kontaktar du jakträttsinnehavaren. Polisen har en lista över de som har jakträtten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats