Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som inte hör hemma i svensk natur och som sprider sig lätt och hotar den biologiska mångfalden. Exempel på invasiva arter är till exempel jätteloka (även kallad jättebjörnloka eller björnloka), gul skunkkalla och parkslide.

Kommunen har ansvar för bekämpning av invasiva arter på kommunal mark. Utanför kommunal mark är det fastighetsägarens ansvar. Vem som helst kan rapportera in förekomst av invasiva arter i Artportalen på Naturvårdsverkets webbplats, se länk nedan.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du också mer information om hur olika typer av invasiva arter kan bekämpas och hur avfallet ska hanteras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats