Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker

Naturvård och parker

Vallentuna kommun har en rik natur med varierande och unika landskap. Vallentunas gröna värdekärnor har stor betydelse för såväl växter och djur som för samhället i stort. Närheten till grönska, stora naturvärden och tydliga, levande kulturmiljöer attraherar besökare och invånare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats