Karttjänster

På de här sidorna kan du beställa olika kartor, som du exempelvis kan behöva när du söker bygglov. Här hittar du även Vallentunas kommunkarta och besökskarta. 

Läs mer om och beställ våra olika typer av kartor

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används för att skapa en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den bygglovsökande och för bygglovhandläggaren.

Läs mer och beställ nybyggnadskarta

Tomtkarta

Tomtkartan visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och vägnamn med mera.

Du kan själv skriva ut din tomtkarta som exempelvis kan användas som underlag vid ansökan om tillstånd för bergvärme och vissa enkla bygglovsåtgärder.

Läs mer om tomtkartan

Primärkarta

Primärkartan utgör underlag för planering, projektering och översikter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation samt i vissa fall landskapsinformation såsom staket, murar, häckar och plank. Kartan tas fram för användning i skala 1:500. 

Primärkartan levereras digitalt i dwg-format och kostar 833 kronor per hektar inklusive moms. Lägsta pris som debiteras är 416 kr. Kostnaden gäller för år 2023. För större arealer, kontakta kart- och mätavdelningen för offert.

Du beställer primärkartan genom att kontakta Kart- och mätavdelningen via e-post kartor@vallentuna.se eller telefon 08-587 850 00.

Digitala flygfoton

Du kan köpa digitala flygbilder och ortofoton av kart- och mätavdelningen.

Våra foton är från 2020. En bild är 100 hektar och har en markupplösning på 8 cm.

Pris: 1 250 kronor per bild, inklusive moms.

Du beställer digitala flygfoton genom att kontakta Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller e-post kartor@vallentuna.se.

Kommunkarta 

I kommunkartan kan du själv söka information om var du hittar till exempel skolor, detaljplaner, lekplatser, badplatser och återvinningsstationer.

Till vänster i kartan finns en lagerhanterare där du väljer vilken information du vill visa. I sökrutan uppe till höger kan du söka efter en adress eller fastighetsbeteckning.

Visa kommunkartan

Naturkartan

Naturkartan hjälper dig att hitta till friluftsaktiviteter och naturupplevelser, som exempelvis badplatser, vandringsleder, grillplatser och en massa annat. Välkommen till Vallentunas fantastiska natur och kultur!

Visa Naturkartan

Vallentunas besökskarta "Upplev Vallentuna"

Besökskartan är en tryckt karta över kommunen som uppdateras årligen. Kartan innehåller översiktlig information såsom bebyggelseområden, gator och vägar, ort- och gatunamn, gaturegister, utflyktsmål och sevärdheter med mera.

Kartan finns att hämta gratis på Kontaktcenter i Kulturhuset. Den finns också i de flesta butikerna i centrum.

Du kan även ladda ner kartan i pdf-format via upplevvallentuna.se
Hämta Vallentunas besökskarta

Solkartan

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter din byggnad och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Mer information om solkartan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats