Start / Bygga, bo och miljö / Miljöfarlig verksamhet / Avgifter för miljö- och hälsotillsyn

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljöavdelningen arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter i Vallentuna kommun för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Ansökan, anmälan och tillsyn kan debiteras med antingen timavgift, schablonavgift eller årlig avgift. Nedan kan du läsa om de vanligaste typerna, övriga ärenden kan du läsa om i taxan, se länk nedan.

Timavgiften för 2023 är 1418 kronor.

Avgifter för tillsyn verksamheter

Alla verksamheter vi har tillsyn på, även de som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd, får betala en avgift för miljöavdelningens arbete - antingen en fast årlig avgift eller en avgift per timme beroende på hur mycket tid vi lagt ner.

Fast årlig avgift

Alla verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för tillsyn får ett särskilt beslut om det från miljöavdelningen.

Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Och det beror i sin tur på vilken avgiftsklass den placeras i utifrån vilket tillsynsbehov verksamheten bedöms ha.

I den fasta årsavgiften ingår den tid som miljöförvaltningen lägger ned på planerade inspektioner - förberedelser, restid, skriva inspektionsprotokoll och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar.

Extra avgift

Om det krävs extra tillsyn utöver det som ingår i den fasta årliga avgiften tar miljöavdelningen ut en avgift enligt nu gällande taxa på 1418 kronor per timme. Exempel på det kan vara att verksamheten inte följer kraven och villkoren i våra beslut, att det finns brister i egenkontrollen eller att miljöförvaltningen får befogade klagomål på verksamheten.

Timavgift

Verksamheter som inte ska betala en fast årsavgift får istället betala en avgift på 1418 kronor per timme för den tid miljöavdelningen lagt ner på tillsyn.

Klagomål

Det kostar inget att vända sig till miljöavdelningen med ett klagomål eller en fråga. Om vi bedömer att klagomålet är befogat får den som har orsakat störningen betala kostnaden för vårt tillsynsarbete.

Avgift ansökan/anmälan enskilt avlopp 

För Ansökan om tillstånd för WC+BDT-avlopp tar vi ut en schablonavgift motsvarande 8 timmars handläggningstid. För ansökan/anmälan BDT-avlopp tar vi ut en schablonavgift motsvarande 8 timmars handläggningstid.

För andra avloppsärenden se taxan, länk längst ner på sidan. 

Avgift ansökan värmepump

För ansökan om tillstånd värmepumpsanläggning för en- och tvåfamiljshus tas en schablonavgift på 3 timmars handläggningstid ut. För större värmepumpsanläggningar tas timavgift ut.

Ansökan höns

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter inom detaljplan, pälsdjur eller fjäderfä (ej sällskapsdjur) 2 timmar.

Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

Anmälan verksamhet med risk för blodsmitta (t ex fotvård, tatuerare) 6 timmar, anmälan bassängbad timavgift, anmälan förskola och skola 8 timmar.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet och ändring av miljöfarlig verksamhet 

Anmälan debiteras med timavgift för nedlagd handläggningstid.

Radon i flerbostadshus 

Timdebitering för nedlagd handläggningstid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats