Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt eller bygga till kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

På de här sidorna hittar du information om när du behöver söka lov eller göra en anmälan, hur processen går till och vad det kostar. Du kan också beställa arkiverade handlingar från bygglovsarkivet.

Om du har frågor om bygglov kan du alltid kontakta Kontaktcenter, de hjälper dig gärna. Du är också välkommen till öppet hus på samhällsbyggnadsförvaltningen, som hålls varannan tisdag i Kulturhuset. Där finns tjänstemän från bygglovsavdelningen på plats för att svara på dina frågor.

Aktuella datum för öppet hus på samhällsbyggnadsförvaltningen

Självservice bygglov

Här hittar du vår e-tjänst för olika typer av bygglovsärenden.

Här kan du också ladda ner blanketter för att till exempel ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov.

Du också beställa arkiverade handlingar från bygglovsarkivet.

Nyheter

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats