Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt eller bygga till kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

Om du har frågor om bygglov kan du kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00. Du kan också boka tid med en handläggare, du bokar via e-tjänsten under Självservice.

Behöver jag bygglov?

Om du planerar att förändra formen i ditt hem eller om du vill bygga något på din tomt kan du behöva ansöka om bygglov. Läs mer här om några vanliga byggprojekt och vad du kan behöva göra innan de påbörjas.

Att tänka på inför byggprojekt

På ett vitt papper finns markeringspennor i olika färger.

Självservice bygglov

Här hittar du länkar till vår e-tjänster för olika typer av bygglovsärenden, t.ex. ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, tidbokning, mm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats