Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt eller bygga till kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för de förändringar du vill göra. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

På de här sidorna hittar du information om när du behöver söka lov eller göra en bygganmälan, hur processen går till och vad det kostar. Du kan också beställa arkiverade handlingar från bygglovsarkivet.

Om du har frågor om bygglov kan du alltid kontakta Kontaktcenter, de hjälper dig gärna. 

Kontaktuppgifter och öppettider Kontaktcenter

Självservice bygglov

Här kan du ladda ner blanketter för att till exempel ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov. Här kan du också beställa arkiverade handlingar från bygglovsarkivet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats