Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva

Bygga nytt, ändra, riva

När du ska bygga nytt eller bygga till kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

Om du har frågor om bygglov kan du kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00. Du kan också boka tid med en handläggare, du bokar via e-tjänsten under Självservice.

Behöver jag bygglov/startbesked?

Om du planerar att förändra formen i ditt hem eller om du vill bygga något på din tomt kan du behöva ansöka om bygglov eller lämna in en anmälan. Läs mer här om några vanliga byggprojekt och vad du kan behöva göra innan de påbörjas.

Att tänka på inför byggprojekt

På ett vitt papper finns markeringspennor i olika färger.

Bygglovsarkivet

I det digitala bygglovsarkivet kan du ta del av ritningar från år ca 1950-2023.

Idag är ca 30% inscannat av arkivet och inscanning sker fortlöpande.

Det är endast avslutade och arkiverade ärenden som du kan söka efter.

Till bygglovsarkivet

bygglovsritningar

Självservice bygglov

Här hittar du länkar till vår e-tjänster för olika typer av bygglovsärenden, t.ex. ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, tidbokning, mm.

Boka tid för rådgivning

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare för att diskutera vad som krävs för ditt nya byggärende. 

Du kan endast boka tid för nya ärenden.
Under 20 minuter diskuterar vi de frågor som gäller för dig.

Boka tid

Laptop med ritningar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats