Start / Bygga, bo och miljö / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas när användning av mark, byggnader eller anläggningar sker på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt.

Verksamhet som orsakar buller räknas som miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats