Start / Bygga, bo och miljö / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas när användning av mark, byggnader eller anläggningar sker på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt.

Verksamhet som orsakar buller räknas som miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningar från sin verksamhet.

Självservice

Här kan du ladda ner blanketter för anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
miljo@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats