Skadedjur

Skadedjur kan innebära obehag och problem för människor. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa dessa. I de flesta hemförsäkringar ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur.
 

Vanliga skadedjur är till exempel:

  • silverfiskar
  • mjölbaggar
  • pälsängrar
  • möss
  • råttor

Råttor

Om du upptäcker råttor i kommunens fastigheter eller på kommunens mark ska du göra en felanmälan på sidan för felanmälan. I privata fastigheter ska du kontakta fastighetsägaren.

Kajor

Kommunen bedriver ingen skyddsjakt på fågelflockarna som rör sig i Vallentuna eftersom de inte utgör någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Även om det är liten risk att smittas av fåglar bör du alltid tvätta händerna om du har varit i kontakt med eller gjort rent efter fåglar. Fastighetsägaren har ansvar för att kajor och andra störande fåglar inte kan bygga bo och uppehålla sig i håligheter på byggnader.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats