Skötselplaner

Vallentuna kommun vill ha en levande landsbygd och strävar efter att skapa naturupplevelser för friluftsliv men också för rekreation och återhämtning. Samtidigt är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden, ekologi och spridningsmöjligheter för olika växt- och djurarter, för att skog och natur ska kunna bevaras och utvecklas.

För att ta hand om de kommunägda naturområdena har kommunen skapat riktlinjer och utgår ifrån så kallade skötselplaner. I skötselplanerna står det hur kommunen ska ta hand om sin natur men också hur ofta som underhållet ska ske.

Nedan kan du ta del av Vallentunas skötselplan för bebyggelsenära natur.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats