Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall

En varmkompost för det egna matavfallet på tomten är ett sätt att minska ditt avfall samtidigt som du får värdefull kompostjord till din trädgård.

För att börja kompostera ditt hushållsavfall behöver du göra en anmälan till miljöavdelningen. Det kostar inget och du gör det enkelt via e-formuläret nedan. 

I en välfungerande varmkompost tar hela processen från avfall till kompostjord ungefär åtta till tio månader. Efterkompostera gärna i en extra kompostbehållare eller för ändamålet en separat, enklare, behållare. Detta bör göras i minst några månader.

 • Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att den inte orsakar olägenhet för omgivningen. 
 • Använd en behållare som är ventilerad, råttsäker och försedd med lock.
 • Använd en kompost med tillräcklig volym för att uppnå god kompostering.

Att tänka på

Placering av komposten

Placera komposten i en skuggig del av trädgården och gärna på en plats där det inte blåser så mycket. Ur bekvämlighetssynpunkt kan det vara bra att placera komposten i närheten av där avfallet produceras, d.v.s. nära köket.

Tänk på att placera den så att inte grannarna blir störda. Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns. Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den kompostjord som bildas.

Kompostens konstruktion

Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl. 

 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen).
 • Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sig in.
 • Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.

Kompostens volym

Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna enligt nedan:

 • Oisolerad: 100 liter per person och år.
 • Isolerad: 50 liter per person och år.
 • Roterande och isolerad: 25 liter per person och år.

Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare.

 

Självservice

Här kan du anmäla att du vill kompostera ditt hushållsavfall. Det kostar inget. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats