Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning beskriver hur kommunen arbetar med bostadsfrågor.

Vallentuna kommuns bostadsförsörjningsansvar omfattar alla invånare i kommunen. Vallentuna ansvarar också för att det finns boende för de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen. Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Nuvarande riktlinjer har antagits av kommunfullmäktige i mars 2022.

Riktlinjerna innehåller mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet. De innehåller planerade insatser för att nå uppsatta mål med beskrivningar av relevanta nationella och regionala mål. Riktlinjerna innehåller även planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna innehåller även, och grundas på, analyser av:

  • Bostadsbeståndet
  • Den demografiska utvecklingen
  • Bostadsbehovet för särskilda grupper
  • Efterfrågan på bostäder
  • Marknadsförutsättningar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats