Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Vad ska ansökan innehålla?

Vad ska ansökan innehålla?

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information från början. Om det saknas handlingar i din ansökan kontaktar vi dig.

Senast tio veckor efter att vi fått in din fullständiga ansökan får du beslut om du får bygglov eller inte

Det här ska ansökan om bygglov innehålla:

Exempelritningar

Bygglovalliansen har tagit fram informationsfoldrarna nedan. De innehåller exempelritningar och viktig information om vad din bygglovsansökan behöver innehålla.

 

Kontrollansvarig och kontrollplan

Din ansökan ska innehålla uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig. Du fyller i det i ansökan bygg-, rivnings- och marklov. Din kontrollansvarige måste vara certifierad. En lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.

För enklare ärenden, till exempel uthus, garage och andra mindre åtgärder, behövs i regel ingen kontrollansvarig, utan då kan du skicka in ett eget förslag till kontrollplan. Är kontrollplanen tillräcklig för ditt projekt kan beslut om startbesked lämnas i samband med bygglovet.

Förslag till kontrollplan - eldstad/rökkanal
Förslag till kontrollplan - komplementbyggnad
Förslag till kontrollplan - uterum

Vatten och avlopp

I vissa ärenden behöver du även skicka med en redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. För att veta vad som gäller i ditt fall är det säkrast att kontakta en bygglovshandläggare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats