Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Vad ska ansökan innehålla?

Vad ska ansökan innehålla?

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information från början. Om det saknas handlingar i din ansökan kontaktar vi dig.

Oftast får du beslut på om du får bygglov eller inte senast tio veckor efter att vi fått in din fullständiga ansökan. 

I mer komplicerade fall kan handläggningstiden komma att förlängas, men då med högst tio veckor.

Det här ska ansökan om bygglov innehålla:

Exempelritningar

Bygglovalliansen har tagit fram informationsfoldrarna nedan. De innehåller exempelritningar och viktig information om vad din bygglovsansökan behöver innehålla.

 

Kontrollansvarig och kontrollplan

Din ansökan ska innehålla uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig. Du fyller i det i ansökan bygg-, rivnings- och marklov. Din kontrollansvarige måste vara certifierad. En lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.

För enklare ärenden, till exempel uthus, garage och andra mindre åtgärder, behövs i regel ingen kontrollansvarig, utan då kan du skicka in ett eget förslag till kontrollplan. Är kontrollplanen tillräcklig för ditt projekt kan beslut om startbesked lämnas i samband med bygglovet.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Observera att kontrollplanen ska anpassas till den specifika åtgärden.

Mer information om kontrollplan finns på www.boverket.se

Förslag till kontrollplan - eldstad/rökkanal
Förslag till kontrollplan - komplementbyggnad
Förslag till kontrollplan - uterum

Förslag till kontrollplan - tom mall

Vatten och avlopp

I vissa ärenden behöver du även skicka med en redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. För att veta vad som gäller i ditt fall är det säkrast att kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Tillgänglighet för alla

Bygglovalliansen har tagit fram en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (pdf)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats