Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avfallsplan 2021-2032

Avfallsplan 2021-2032

Vallentuna kommun har tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner, Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby, tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan 2021-2032.

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i kommunen. Den nuvarande avfallsplanen gäller till och med år 2020.

Den nya avfallsplanen 2021-2032 har varit på utställning under perioden 3 februari-8 mars 2020.

Syftet med den ny avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall.

Avfallsplanen 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi och föreslår fem målområden:

  • System efter behov
  • Avfall förebyggs
  • Material cirkulerar
  • Matavfall
  • Skräp och nedskräpning

Mer information om Avfallsplan 2021-2032 hittar du på SÖRAB:s webbplats, se länk nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats