Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avfallsplan 2021-2032

Avfallsplan 2021-2032 - Lätt att göra rätt

Avfallsplanen är ett styrdokument beslutat av kommunfullmäktige som beskriver avfallshanteringen i kommunen. Den berör hela kommunen och alla typer av avfall, även produkter som inte har blivit avfall än.

Vallentuna har tagit fram avfallsplanen tillsammans med SÖRAB och övriga kommuner i SÖRAB-regionen: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby.

Fokus på cirkulär ekonomi

Syftet med den nya avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall.

Avfallsplanen 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi. Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för en ökad cirkulär hantering av avfall och material.

  • System efter behov
  • Avfall förebyggs
  • Material cirkulerar
  • Matavfall
  • Skräp och nedskräpning

Du kan läsa Avfallsplan 2021-2032 i sin helhet via dokumenten nedan. Mer information finns även på SÖRAB:s webbplats, se länk nedan.

Vinjett film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats