Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Avfallsplan 2021-2032

Avfallsplan 2021-2032

Vallentuna kommun har tillsammans med övriga SÖRAB-kommuner, Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby, tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan 2021-2032.

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i kommunen. Den nuvarande avfallsplanen gäller till och med år 2020.

Den nya avfallsplanen 2021-2032 ställs ut den 3 februari-8 mars 2020. Mer information finns att läsa på SÖRAB:s webbplats, se länk nedan. Den finns också tillgänglig i Vallentuna Kulturhus under utställningstiden. 

Syftet med den ny avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall.

Avfallsplanen 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi och föreslår fem målområden:

  • System efter behov
  • Avfall förebyggs
  • Material cirkulerar
  • Matavfall
  • Skräp och nedskräpning

Har du synpunkter på nya avfallsplanen kan du lämna dem skriftligen senast den 8 mars 2020 via post, e-post eller digitalt på SÖRAB:s webbplats.

Post:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och parkavdelningen, 186 86 Vallentuna

E-post: sbf@vallentuna.se

Här kan du lämna dina synpunkter digitalt

Illustration med text avfallsplan
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats