Skyddsjakt

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur till samtliga länsstyrelser i län där rovdjursarten förekommer.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats